Program

15 czerwca (czwartek)
12.00-17.00 Rejestracja uczestników
17.00-18.00 Ceremonia otwarcia
18.00-19.00 Wykład plenarny, dr hab. prof. UŁ Damian Plażuk – „Chemia i światło - Od reakcji fotochemicznych do diagnostyki medycznej”.
20.00-21.30 Grill
21.30-22.30 Nocne pokazy luminescencyjne

16 czerwca (piątek)
8.00-9.00 Śniadanie
9.00-9.45 Wykład plenarny, mgr Witold Anusiak – „Podstawa programowa dla nowej Szkoły Podstawowej”.
9.45-10.15 Wykład plenarny, prof. dr hab. Hanna Gulińska –  „Podręcznik w świetle nowej podstawy programowej”
10.15-11.00 Panel dyskusyjny – „Nowa Podstawa Programowa: ewolucja, rewolucja czy regres?”
11.00-12.30 Warsztaty 1, 2, 3
13.00-14.00 Obiad
15.00-16.30 Warsztaty 4, 5, 6
17.00-18.00 Wykład plenarny, mgr Krzysztof Kuśmierczyk – „Mój sposób na pracę z uczniem zdolnym”
18.00-19.00 Sesja posterowa
20.00 Bankiet

17 czerwca (sobota)
9.00-10.00 Śniadanie
10.00-11.00 Wykład plenarny, dr inż. Justyna Staluszka – „Szkolny eksperyment chemiczny”
11.00-13.00 Warsztaty 7, 8, 9
13.00-14.00 Ceremonia zamknięcia
14.00-15.00 Obiad

Tematy warsztatów


16 czerwca (piątek)
11.00-12.30

Warsztat 1 - „Nowe możliwości wykorzystania zapachów w doświadczeniach chemicznych”
Warsztat 2 - „Zielona chemia”
Warsztat 3 - „Z małą skalą za pan brat już od wielu lat”

15.00-16.30
Warsztat 1 - „Nowe możliwości wykorzystania zapachów w doświadczeniach chemicznych”
Warsztat 2 - „Zielona chemia”
Warsztat 3 - „Z małą skalą za pan brat już od wielu lat”

17 czerwca (sobota)
11.00-13.00

Warsztat 5 - „Przedszkolak bawi się chemią”
Warsztat 6 - „Jak zobaczyć niewidzialne-ustalanie struktury związków metodami spektroskopowymi” 

Wykładowcy


Dr hab. Damian Plażuk
jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wraz ze swoim zespołem prowadzi badania z zakresu chemii metaloorganicznej (m.in. synteza, struktura oraz badania właściwości fluorescencyjnych metaloorganicznych związków złota) oraz biometaloorganicznej (synteza oraz badania aktywności przeciwnowotworowej związków metaloorganicznych).

Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku przyznana za „rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości tzw. nanoskopu” dla: Eric Betzig, Stefan Hell, William Moerner. Co to jest fotochemia? Co się dzieje gdy światło oddziałuje z cząsteczkami? Absorpcja oraz emisja światła, reakcje fotochemiczne, fotosynteza, fotochromizm, zastosowanie fluorescencji w diagnostyce medycznej, do czego może przydać się nanoskop - to tylko niektóre z zagadnień jakie zostaną poruszone w trakcje wykładu. 

Mgr Witold Anusiak
jest wicedyrektorem Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Koordynuje zespołem pracującym nad nową Podstawą Programową z chemii. Autor wielu podręczników szkolnych.

Prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska
chemik dydaktyk i nauczyciel, prodziekan ds. studenckich na Wydziale chemii UAM (2002-2008), od 2007 roku kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 2006-2012, członek Zespołu Przedmiotów Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, opiekun naukowy wielu magistrantów i doktorantów. Autor podręczników, multimedialnych środków dydaktycznych i materiałów metodycznych, rzeczoznawca podręczników. Prowadzi zajęcia kształcące przyszłych nauczycieli i studia podyplomowe dla nauczycieli czynnych zawodowo, warsztaty komputerowe, pokazy eksperymentów chemicznych i festiwale nauki.
Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, propagując nowe technologie informacyjne wspomagające nauczanie. Bierze udział w projektach unijnych, których produkty i wyniki badań służyć mają polskiej szkole. Członek zespołów redakcyjnych, m.in. czasopisma „Orbital”, „Wiadomości Chemiczne”, „Chemik”.

Mgr Krzysztof Kuśmierczyk 
jest nauczycielem chemii w V Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Laureat nagrody im. Z. Matysikowej. Wychowawca wielu pokoleń laureatów i finalistów Olimpiady Chemicznej oraz Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej. Autor podręczników. 

Dr inż. Justyna Staluszka 
jest nauczycielem chemii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Laureat nagrody im. Z. Matysikowej. Wychowawca wielu pokoleń laureatów i finalistów Olimpiady Chemicznej oraz Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej. Autor podręczników. 

Wykład ma na celu przedstawienie przykładowych doświadczeń możliwych do przeprowadzenia z użyciem, jako odczynników, preparatów dostępnych w aptece, sklepie spożywczym, budowlanym czy ogrodniczym. Doświadczenia zostaną zaprezentowane w postaci pokazu. Mogą one stanowić element lekcji chemii na różnych etapach edukacyjnych; w większości mogą być przeprowadzane bezpośrednio przez uczniów. 

Warsztaty


Warsztat 1 - Przedszkolak bawi się chemią.
Warsztat 2 - Nowe możliwości wykorzystania zapachów w doświadczeniach przyrodniczych.
Warsztat 3 - Zielona chemia. 
Warsztat 4 - Jak zobaczyć niewidzialne - ustalenie struktury związków metodami spektroskopowymi.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW