63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

63.Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego miał odbyć się we wrześniu 2020 r. lecz ze względu na
pandemię COVID-19 się nie odbył.
Rok później odbył się w wersji hybrydowej w dniach 13-17 września 2021 r.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW