Hisoria Patronów i laureaci odznaczeń

Medale i wyróżnienia

  • Medal im. Jana Harabaszewskiego - medal przyznawany od 1990 przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia związane z dydaktyką chemii oraz za działalność popularyzatorską w tej dziedzinie.

  • Medal im. Zofii Matysikowej - medal przyznawany nauczycielom chemii, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW