62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

62.Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywał się w Warszawie w dniach 2-6 września 2019 r. na terenie Kampusu Politechniki Warszawskiej.
Program obrad sekcji Dydaktyki Chemii

5 września 2019 (czwartek)
Bioaktywne składniki czekolady – badania wiedzy i świadomości konsumentów, Justyna Plewa, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek

Badania ankietowe świadomości konsumenckich przy wyborze tłuszczu kokosowego, Andżelika Kotlarska, Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz

Analiza zadań rozrywających w oparciu o egzamin maturalny z chemii 2017, Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak, Martyna Baranowska, Ewa Stożek

Precyzyjność i poprawność merytoryczna odpowiedzi zdających egzamin maturalny z chemii – analiza wybranych zadań, Michał J. Kobyłka, Jolanta Baldy

Frakcja niemocy w arkuszach maturalnych – matura maj 2018, Martyna Baranowska-Łukaszewicz, Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak

Przydatność programów do modelowania molekularnego i grafiki komputerowej w nauczaniu chemii na poziomie ponadgimnazjalnym, Anna Wypych-Stasiewicz, Anna Ignaczak, Monika Dudzic

Rola podręcznika w nauczaniu chemii zakresie podstawowym w liceum i technikum, Ryszard M. Janiuk

O najczęstszych błędach występujących w podręcznikach do chemii - według Erica Scerri, Maria Cieślak-Golonka

Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku, Maciej Chotkowski

Wykonywanie doświadczeń w szkołach z wykorzystaniem cyfrowej bezprzewodowej technologii pomiarowej jest konieczne i możliwe, Tomasz Sobiepan

Prezentacja Sponsora: Doktor Krzysztof Pazdro – chemik, dydaktyk, autor, wydawca, Krzysztof Pazdro (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro)

Uczymy o promieniotwórczości w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Siporska

Znaczenie eksperymentu chemicznego w przygotowaniu do rozwiązywania zadań maturalnych na przykładzie kursów maturalnych prowadzonych przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Daria Szeliga, Michał Kobyłka, Maria Korabik

Rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Amanda Gałkowska, Michał Kobyłka, Maria Korabik

Grafen i tlenek grafenu - otrzymywanie i właściwości, Robert Wolski, Hanna Gulińska, Przemysław Andrzejewski, Marietta Ratuszna

Fizykochemiczna i toksykologiczna charakterystyka glinu oraz jego wpływ na organizmy roślin, zwierząt i człowieka, Marian Mielniczak

6 września 2019 (piątek)
Zmiany w kształceniu nauczycieli, Hanna Gulińska

„Nauczyciel – kompetentny praktyk, opiekun, ekspert” – współpraca uczelni i szkół wyzwaniem i szansą na wykwalifikowaną kadrę nauczycieli chemii, Małgorzata Bartoszewicz

Kształcenie nauczycieli na Wydziale Chemii UŁ w ramach realizacji projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim”, Anna Wypych-Stasiewicz

65. Olimpiada Chemiczna, Wanda Szelągowska

„Le français scientifique” - zajęcia przyrodnicze w języku francuskim z wykorzystaniem podejścia metodycznego CLIL dla studentów Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Siporska, Maciej Kopeć

Dopalacze (nie)obecne w szkole, Grzegorz Krzyśko

Sesja plakatowa
Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Paryż 21-30 lipiec 2019 rok, Wanda Szelągowska
Zdjęcia ze zjazdu w albumie po kliknięciu w zdjęcie. Autorami zdjęć są: Zbigniew Rzemieniuk i Maria Korzeniowska.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW