XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
Sucha Beskidzka 7-10 czerwca 2006

XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 7-10 czerwca 2006 pt.: „Nauczanie chemii w dobie reformy edukacji” zorganizowana przez Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ oraz Zarząd Sekcji Dydaktycznej PTCh
W konferencji wzięło udział 166 uczestników, w tym:
113 nauczycieli z całej Polski
47 pracowników naukowych Zakładów Dydaktyki z: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Świętokrzyskiej, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Akademii Podlaskiej
6 zaproszonych wykładowców:
• prof. dr Adam Bielański, UJ
• prof. dr hab. Zofia Stasicka, UJ
• prof. UJ dr hab. Janusz Jamrozik, UJ
• dr hab. Anna Migdał-Mikuli, UJ
• profesor Martin Bilek, Uniwersytet Hradec Kralove
• profesor Jan Čipera, Uniwersytet Karola w Pradze
Uczestnicy wysłuchali 17 wykładów, 38 komunikatów oraz zaprezentowali 14 plakatów.
W trakcie konferencji odbyły się również warsztaty pt.: „Forum edukacji interaktywnej
w naukach przyrodniczych” prowadzone przez prof. Hannę Gulińską i przedstawicieli WSiP, a także dyskusja panelowa na temat nauczania chemii w dobie reformy edukacji, prowadzona przez dr Zofię Kluz i dr Michała Poźniczka. Wnioski z tej dyskusji zostały przedstawione odpowiednim władzom oświatowym.
Podczas trwania Szkoły wydawana była codzienna gazetka – Alembik oraz kronikamultimedialna.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW