XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
Sucha Beskidzka 4-7 czerwca 2003

XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca 2003, pt.: „Różne oblicza chemii u progu XXI wieku” zorganizowana przez Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ oraz Zarząd Sekcji Dydaktycznej PTCh
W konferencji wzięło udział 193 uczestników, w tym:
149 nauczycieli z całej Polski,
38 pracowników naukowych Zakładów Dydaktyki z: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Świętokrzyskiej, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Częstochowie, Akademii Podlaskiej;
6 zaproszonych wykładowców:
• prof. dr Adam Bielański UJ
• prof. dr hab. Zofia Stasicka UJ
• prof. UJ dr hab. Janusz Jamrozik UJ
• prof. dr hab. Jerzy Silberring UJ
• dr Wrócisława Bergandy UAM
• prof. dr hab. Martin Bilek Uniwersytet Hradec Kralove
Uczestnicy wysłuchali 20 wykładów, 37 komunikatów oraz zaprezentowali 29 plakatów.
Główne tematy obrad to:
• problemy dydaktyki chemii i przyrody
• wdrażanie założeń reformy oświaty
• ochrona środowiska na lekcjach chemii i przyrody
• wykorzystanie produktów przemysłu chemicznego
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW