XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
Będlewo, 1-3 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z XV Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii

W dniach 1-3 czerwca 2012 roku odbyła się w Boszkowie XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii zatytułowana „Chemia bliżej szkoły”, zorgaanizowana przez Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Zakład Dydaktyki Chemii UAM, przy współudziale Wydziału Chemii UAM.
W konferencji udział wzięło 120 osób: 
 • nauczyciele chemii z całej Polski;
 • pracownicy Zakładów Dydaktyki Chemii;
 • pracownicy Ośrodków Metodycznych;
 • twórcy pomocy naukowych, środków dydaktycznych i publikacji;
 • osoby wdrażające nowe technologie do praktyki szkolnej;
 • propagatorzy eksperymentu chemicznego w dydaktyce.

Nadrzędnym celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć w zakresie ogólnopolskiej i międzynarodowej dydaktyki chemii oraz realizacja zajęć praktycznych ułatwiających ich wdrożenie w szkołach, ośrodkach metodycznych i wyższych uczelniach. 

Zajęcia dydaktyczne obejmowały: 
 • zagadnienia chemii życia codziennego, w tym chemii środowiska;
 • światowe trendy w dydaktyce chemii, w tym dydaktyce szkoły wyższej;
 • eksperyment chemiczny w dużej i małej skali, także wspierany multimedialnie;
 • metody aktywizacji uczniów oparte o nowoczesne metody wizualizacji i gry dydaktyczne;
 • kształcenie zdalne z wykorzystaniem kilku typów platform edukacyjnych;
 • nowoczesne formy diagnozowania oraz kontroli i oceny uczniów i studentów.

Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii są organizowane systematycznie od 1979 roku (I-VI w Karpaczu, VII-VIII w Borowicach, VIII w Sobieszewie, IX-XI w Kiekrzu, XII-XIII w Suchej Beskidzkiej – http://www.ptchem-d.amu.edu.pl/), XIV w Boszkowie. Wymiernym rezultatem tych spotkań są bogate materiały drukowane, ale także podpisane umowy i nawiązane przyjaźnie. 

Tematyka wykładów:
 1. Mózg ucznia w szkole – dr Maciej Błaszak, UAM 
 2. Science&Art – prof. Marcin Molski, UAM
 3. Bez eksperymentu nie ma fizyki – prof. dr hab. Antoni Wójcik, UAM
 4. Nauczyciel architektem wiedzy ucznia – prof. dr hab. Stanisław Dylak, UAM
 5. Co i jak chemia kopiuje z natury – prof. dr hab. Bogusław Buszewski, PTCh
 6. Chemia miłości – dr hab. Karol Kacprzak, UAM

Prowadzone dyskusje dotyczyły m.in. dorobku Zakładów Dydaktyki Chemii z całej Polski, a w szczególności charakteru praktycznego i wdrożeniowego prowadzonych prac. Wskazywano na przygotowane podręczniki szkolne i ich obudowę, produkty o charakterze multimedialnym przeznaczone dla nauczycieli i uczniów, kursy zdalne, zawartość administrowanych portali edukacyjnych, zajęcia eksperymentalne dla uczniów i lokalnego społeczeństwa). Te ożywione dyskusje staną się z pewnością zaczynkiem dobrze rozumianej współpracy członków zespołów badawczych. Już w tej chwili wiadomo, że zaowocują podpisaniem kolejnym umów z ośrodkami uniwersyteckimi poza Polską. 
W czasie Szkoły odbył się pokaz eksperymentów chemicznych w wykonaniu mgr Mateusza Stockiego. Widzów zachwycił szczególnie ostatni pokaz, kiedy to setki kolorowych piłeczek zostało wyrzuconych mocą ciekłego azotu zamkniętego w butelce wrzuconej do beczki z niewielką ilością wody.

Uczestnicy mieli okazję udziału w następujących warsztatach:
 1. Praca z uczniem zdolnym Ewa Trybalska (Ośrodek Metodyczny Gliwice), Marlena Plebańska (projekt e-akademia przyszłości)
 2. Barwa w eksperymencie chemicznym, roztwory koloidalne Piotr Jagodziński (UAM), Robert Wolski (UAM), Waldemar Plewiński (gimnazjum Krotoszyn)
 3. Eksperyment chemiczny w małej skali – Centrum chemii w małej skali 
 4. Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Arkadiusz Stefan (IRS), Małgorzata Bartoszewicz (UAM), Justyna Andrzejak (gimnazjum Poznań)
 5. Środki dydaktyczne: przykłady zastosowań interfejsu Cobra 4 w eksperymentach chemicznych
 6. Radosław Witt
 7. Możliwości edukacyjne i-Pada Jan Polak, Dariusz Stachecki, Halina Szczepaniec (gimnazjum Szczecin)

Tematyka dwóch sesji plakatowych podczas, których prezentowano 50 plakatów objęła zagadnienia z zakresu dydaktyki i metodyki kształcenia chemicznego na każdym poziomie edukacyjnym. Zaprezentowane rozwiązania służyć będą za zgodą ich twórców i autorów wielu szkołom w Polsce.

Konferencji towarzyszyła bogata oferta proponowanych przez Organizatorów spotkań integracyjnych. Były one okazją do wymiany doświadczeń zawodowych, integracji środowiska nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, co z pewnością zaowocuje współpracą przynoszącą obopólne korzyści. Uczestnicy podkreślali możliwość poszerzenia wiadomości, wymiany doświadczeń oraz możliwość pozyskania materiałów, które mogą być przydatne w czasie realizacji nowego programu nauczania chemii.
Album ze zdjęciami po kliknieciu w poniższe zdjęcie.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW