59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystawa Chemicznego odbgł się w dniach 19-23 września 2016 r. w Poznaniu.
Wszystkie zdjęcia ze zjazdu znaleźć można po kliknięciu w poznański ratusz.
Od dnia 22 września odbywały się obrady naszej sekcji.

DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII - 22 września

Sesja 1 - Przewodniczący - Hanna Gulińska
H. Gulińska Co nowego w edukacji
R.M. Janiuk - Poszukiwanie nowych form zainteresowania uczniów studiami chemicznymi
R. Wolski, G. Krzyśko - Edukacja nieformalna w centrach nauki dla dzieci i młodzieży
A. Siporska, W. Szelągowska - Rozwijanie uzdolnień chemicznych uczniów gimnazjalnych podczas realizacji projektu „I Ty zostaniesz olimpijczykiem”
I. Maciejowska, M. Kluza, M. Krzeczkowska - Interaktywne wystawy w szkole finalnym dziełem projekty Irresistible
R. Zakrzewski, M. Jaksender, K. Prawicki, L. Leszczyński, A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska - Umiejętności bilansowanie równań reakcji redoks w arkuszach maturalnych z chemii
W. Szelągowska - LXII Olimpiada Chemiczna i XLVIII Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna

Sesja 2 Przewodniczący - Ryszard Maciej Janiuk
B. Gierczyk, M. Zalas - Chemia rakietowa (wykład z pokazem eksperymentów chemicznych)
M. Bartoszewicz, G. Krzyśko - O chemii czekolady na iPadzie
J. Mrzigod, A. Mrzigod - Autorski program nauczania „Chemia po angielsku dla dwujęzycznej klasy II i III szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym
A. Mrzigod, J. Mrzigod - Czy dobrze jest być konkursowiczem w województwie śląskim
Debata nad zmianami w polskiej edukacji (moderator R.M. Janiuk)

Wykład plenarny: Hanna Gulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań - Podręcznik na granicy

Sesja 3 Przewodniczący - Robert Zakrzewski
B. Dasiewicz, K. Dobrosz-Teperek - Czym to pachnie? Naturalne substancje zapachowe
G. Krzyśko - Zapachy a nowe technologie
P. Bernard, K. Dudek, A. Migdał-Mikuli - Wpływ szkolenia z IBSE na praktykę szkolną nauczycieli
E. Leszczyńska - Edukacja w zakresie przedmiotów przyrodniczych w krajach UE 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW