Strona Sekcji Dydaktyki Chemii
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
Boszkowo, 4-7 czerwca 2009 r.

W dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Boszkowie koło Poznania odbyła się XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”. W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników reprezentujących różne szkoły i uczelnie z całego kraju. W konferencji wzięli też udział goście zagraniczni w osobach: 
 • prof.RNDr.CYSc Jan Čipera, PřfuK Praha, Praha 
 • PhDr. Ph.D. Martin Bilek, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic
 • prof. dr. Onno De Jong, Karlstad University, Karlstad, Sweden, Driebergen, The Netherlands
 • prof. dr hab. Isabel Gomez, UNED, Madryt, Hiszpania
 • prof. David Katz, Department of Chemistry, Pima Community College - West Campus, 
 • dr John Oversby, Reading University, Reading
oraz z polskich uczelni:
 • prof. dr hab. Hanna Gulińska - przewodnicząca sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • dr hab. Maciej Ryszard Janiuk - wiceprzewodniczący sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • dr Sabina Magierska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Jerzy Silberring, Wydzial Chemii UJ, Kraków
 • dr Jan Polak, Microsoft Polska, Warszawa
 • prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Chemii, Poznań
Album ze zdjęciami po kliknięciu w poniższe zdjęcie.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW