XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii 
Janów Lubelski, 20-22 czerwca 2014 

W dniach 20 – 22 czerwca 2014r. odbyła się w Janowie Lubelskim XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, zorganizowana przez Sekcję Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Chemii UMCS w Lublinie. Patronat nad Szkołą objął Starosta Janowski mgr Jerzy Bielecki. 
W uroczystym otwarciu Szkoły, które odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza wzięli udział: Prorektor UMCS ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Dziekan Wydziału Chemii UMCS prof. dr hab. Władysław Janusz, Starosta Janowski mgr Jerzy Bielecki oraz Dyrektor Liceum mgr Alicja Gąbka. Wykład inaugurujący pt. „Elektronika organiczna w 13 lat po Nagrodzie Nobla” wygłosił prof. dr hab. inż. Adam Proń z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Po przerwie, w trakcie której można było delektować się wyśmienitym poczęstunkiem przygotowanym przez gościnną Dyrekcję Liceum, kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. Janusz Ryczkowski z Wydziału Chemii UMCS, ukazując znaczenie katalizy i technologii chemicznej dla postępu cywilizacyjnego. 
Sesję popołudniową, która odbywała się już w hotelu „Duo Spa”, otworzył wykład dr. Tomasza Plucińskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który on na wielu interesujących przykładach przedstawił, jak przydatne mogą być w nauczaniu chemii modele fizyczne. W związku ze zmianami, jakie musiały nastąpić w programie, uczestnicy mogli jeszcze raz wysłuchać prof. dr hab. Janusza Ryczkowskiego. Odwołując się do swoich doświadczeń z zajęć dla studentów kierunków humanistycznych wykazał on, że nauczając chemii trzeba pamiętać również o tych absolwentach szkoły średniej, którym poznana wiedza będzie przydatna głównie w życiu codziennym. Wieczorem, w trakcie kolacji nad brzegiem pięknego zalewu, przy którym położony jest hotel, odbył się występ zespołu wokalnego z miejscowego liceum. 
Kolejny dzień Szkoły rozpoczął się od wykładu prof. dr hab. Janusza Solskiego z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Była to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jak rozwój metod analitycznych pozwala nie tylko na dokładniejsze zdiagnozowanie już wstępnie rozpoznanej choroby, lecz również na jej wcześniejsze wykrycie, gdy jeszcze nie wystąpiły objawy. Wiele wrażeń oraz pomysłów do wykorzystania na lekcjach oraz kółkach zainteresowań dostarczył pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych przygotowany przez dr. Tomasza Plucińskiego. Druga część tego pokazu, aby dać szansę ochłonąć widzom po pierwszej, odbyła się tego samego dnia po obiedzie. W programie Szkoły nie zabrakło również akcentów związanych z obchodzonym Międzynarodowym Rokiem Krystalografii. Był nim wykład „Wyzwania i ograniczenia współczesnej krystalografii”, który wygłosił dr hab. Michał Cyrański z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny wykładowca, prof. dr hab. Krzysztof Woliński z Wydziału Chemii UMCS, wprowadził słuchaczy w tajniki chemii teoretycznej ukazując jak za pomocą odpowiednich obliczeń można przewidzieć zmiany strukturalne w molekułach. Następnie odbyła się sesja plakatowa, która była doskonałą okazją do ukazania ciekawych osiągnięć praktycznych w zakresie nauczania chemii oraz wymiany doświadczeń w trakcie ożywionych dyskusji nad poszczególnymi plakatami. Popołudniową atrakcją była wycieczka samochodami terenowymi podczas której można było poznać uroki Lasów Janowskich oraz zwiedzić miejscowe zabytki. Sobotni wieczór zakończyła tradycyjna uroczysta kolacja koleżeńska, będąca jak zwykle w trakcie Szkół, doskonałą okazją do dalszej integracji środowisk nauczycielskiego i naukowego. 
W niedzielne przedpołudnie ostatniego dnia Szkoły, jej uczestnicy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Pierwsze z nich, przygotowane przez zespół w składzie prof. dr hab. Hanna Gulińska, dr Małgorzata Bartoszewicz i dr Grzegorz Krzyśko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nosiły tytuł „Chemik – artysta i mobilny nauczyciel”. Kolejne warsztaty, które prowadziły dr Małgorzata Krzeczkowska i dr Ewa Odrowąż z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pozwoliły na zapoznanie się z przykładami zajęć służących kształceniu w ciekawy sposób umiejętności badawczych uczniów. Ostatnie z warsztatów odbyły się w bardzo dobrze wyposażonej pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, podczas których nauczyciel tego liceum, mgr Piotr Jakubiec, podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Zwieńczeniem Szkoły była dyskusja plenarna „Co możemy wspólnie zrobić dla edukacji chemicznej?” prowadzona przez prof. dr hab. Hannę Gulińską i dr hab. Ryszarda M. Janiuka. Potwierdziła ona znaczenie ścisłej współpracy środowisk nauczycielskich i naukowych dla podnoszenia jakości edukacji przyrodniczej. 
W Szkole wzięło udział 56 osób, z czego większość stanowili nauczyciele. Pozostali uczestnicy reprezentowali wyższe uczelnie, wśród których oprócz wykładowców, tradycyjnie byli obecni dydaktycy chemii. Najliczniej reprezentowane były województwa wielkopolskie, mazowieckie oraz lubelskie. 
W prywatnych rozmowach doceniano piękne otoczenie hotelu, który położony jest w lesie nad niedawno utworzonym i doskonale zagospodarowanym od strony turystycznej Zalewem Janowskim, jak również atmosferę stworzoną przez obsługę hotelu. Należy również docenić starania i bardzo duże zaangażowanie Dyrekcji miejscowego liceum oraz Władz lokalnych, które bez wątpienia miały wpływ na pomyślne zorganizowanie Szkoły.
Jedynym niedostatkiem była stosunkowo niewielka liczba nauczycieli biorących udział w Szkole, jeśli porównać ją z poprzednimi latami. Niewątpliwe wpłynęła na to konieczność wniesienia dość wysokiej opłaty. Niestety, obecnie ze względów formalnych nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na taki cel ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mimo zgłoszenia odpowiedniego wniosku, nie uznało, że tego typu spotkania środowisk nauczycielskich i naukowych są dostatecznie ważne dla upowszechniania promowania i popularyzacji osiągnięć naukowych. Było to dużą stratą dla realizacji jednego z najważniejszych celów Szkoły, który kilkadziesiąt lat temu miał istotne znaczenie dla pojęcia idei jej organizacji. 
W 2015 roku ukazała się w Wydawnictwie UMCS książka „Z chemią ku przyszłości”, w której znajdują się artykuły przygotowane przez uczestników Szkoły. Jest ona jeszcze jednym, ważnym czynnikiem wpływającym na upowszechnienie jej dorobku. Zainteresowane nią osoby mogą skorzystać z jej wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej - waga pliku ok. 20MB.

Pobierz pliki

Album ze zdjęciami po kliknięciu w poniższe zdjęcie.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW