60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystawa Chemicznego odbywał się w dniach 17-21 września 2017 r. we Wrocławiu.
Strona zjazdu http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl
SPOTKANIE Z CHEMIĄ WE WROCŁAWIU
Sekcja Dydaktyki Chemii - Wrocław, 17.09-21.09.2017

miejsce obrad Sekcji: 18.09-21.09.2017 (4 dni) Politechnika Wrocławska, bud. A-3, sala 220
Ogólna liczba uczestników: 59 osób
Ogólna liczba:
  • wykładów: 6
  • komunikatów: 5
  • posterów: 12

Program obrad:
I dzień – 18.09.2017
Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie”
Wykłady plenarne
Forum dyskusyjne „Spójność jakości kształcenia w nauczaniu chemii”.

II dzień – 19.09.2017
Warsztaty edukacyjne w plenerze – rejs statkiem po Odrze
Warsztaty badawcze z chemii i fizyki
Zwiedzanie Wrocławia z rzeki Odry (urządzenia hydrologiczne, zabytki Wrocławia)
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Sesja posterowa

III dzień – 20.09.2017
Wycieczka dydaktyczna do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy

IV dzień – 21.09.2017
Wręczenie Medali im. Z. Matysikowej dla Nauczycieli Liceów Ogólnokształcących

Imprezy towarzyszące:
  • Kolacja koleżeńska dla uczestników Zjazdu 17.09.2017; Tawerna, Wybrzeże Wyspiańskiego
  • Wystawa osiągnięć projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” z okazji jubileuszu jego 30. Edycji
  • Koncert w Kościele Uniwersyteckim
  • Spotkanie koleżeńskie członków Sekcji Dydaktyki Chemii w „Starym Klasztorze” we Wrocławiu
  • Bankiet w strefie VIP na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
  • Koncert w Narodowym Forum Muzyki

60. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywający się w tym roku we Wrocławiu, stanowił doniosłe wydarzenie naukowe, które szerokim echem odbiło się w kraju i za granicą. Hasłem wiodącym tegorocznej konferencji była „Chemia w mieście spotkań”. Obecność na Zjeździe światowej sławy chemików zajmujących się zagadnieniami z różnych obszarów tej nauki i wygłoszone przez nich wykłady uświetniły i nadały wysoką rangę temu naukowemu przedsięwzięciu.
  Obrady Sekcji Dydaktyki Chemii, w których udział wzięli tak doświadczeni dydaktycy jak: H. Gulińska, R.M. Janiuk, I. Maciejewska, W. Anusiak oraz przedstawiciele władz uczelnianych i samorządowych były okazją do dyskusji nt. kształcenia chemicznego na różnych poziomach edukacji.
  Podczas obrad, na podstawie własnego doświadczenia, można było również podzielić się dobrą praktyką nauczania chemii, wymienić uwagi i spostrzeżenia w opanowaniu najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów uczenia się i studiowania.
  Organizatorzy obrad Sekcji Dydaktyki Chemii, w celu motywowania uczniów i rozbudzania ich pasji do nauk przyrodniczych, zaprezentowali różne formy pracy z uczniem. Podczas warsztatów edukacyjnych w plenerze pokazano m.in. możliwość zastosowania wiedzy chemicznej w życiu codziennym, umiejętność projektowania eksperymentów w warunkach pozaszkolnych oraz integracji międzyprzedmiotowej.
  Jednym z istotnych celów spotkania dydaktyków i nauczycieli chemii było zwrócenie uwagi na to, jak ważne może być zacieśnienie więzi społecznych na przykładzie współpracy szkół z władzami samorządowymi, lokalnym biznesem, uczelnią wyższą, organizacjami pożytku publicznego w nieformalnej edukacji chemicznej i proekologicznej.
  Trafnym posunięciem było zaplanowanie terminu obrad Sekcji na początek Zjazdu, co sprawiło, że wymiana poglądów i doświadczeń w kuluarach oraz na spotkaniach towarzyskich odbywała się w spokojnej i miłej atmosferze.
  Dużo uwagi poświecono kształceniu nauczycieli, których rolą jest przygotowanie uczniów do twórczego rozwiazywania problemów oraz motywowania ich do podjęcia studiów i pracy badawczej.
Podkreślono niestety zbyt niskie przygotowanie młodych nauczycieli do pracy z młodzieżą.
  Spotkanie z chemią we Wrocławiu miało charakter wielowymiarowy. Było okazją do utrwalania przyjaźni, zwiedzania i podziwiania zabytków oraz nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, a także możliwością uczestnictwa w licznych imprezach kulturalnych.
  Mamy nadzieję, że Wrocław – miasto spotkań i tygiel kultury, okazało się przyjaznym i gościnnym gospodarzem oraz spełniło oczekiwania uczestników Zjazdu, którzy wywieźli z Wrocławia ciekawe doznania i pozytywne wrażenia nie tylko naukowe, ale także towarzyskie.

Krystyna Gans
Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii
Wrocławskiego Oddziału PTCh
Dokumentacja zdjęciowa.
Autorami poniższych zdjęć są: Krzysztof Mazur i Piotr Wojciechowski.

Link do filmu, który zdobył I miejsce w Konkursie:

Zdjęcia ze zjazdu w albumie po kliknięciu w zdjęcie. Autorami zdjęć są: Zbigniew Rzemieniuk, Piotr Wojciechowski i Maria Korzeniowska.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW