Strona Sekcji Dydaktyki Chemii
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystawa Chemicznego odbywał się w dniach 17-21 września 2018 r. w Krakowie.Strona zjazdu http://www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl/
Program obrad sekcji Dydaktyki Chemii

Dzień I
Sesja Specjalna: Jędrzej Śniadecki - 250 rocznica urodzin
CZĘŚĆ I. JĘDRZEJ ŚNIADECKI – BADACZ I UCZONY
Chemia Jędrzeja Śniadeckiego, Halina Lichocka
Teoria i praktyka lekarska w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego, Ryszard W. Gryglewski
Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją, Monika Urbanik
Czy Jędrzej Śniadecki był materialistą? Zenon Roskal
CZĘŚĆ II. JĘDRZEJ ŚNIADECKI – PUBLICYSTA I PRYWATNIE
Towarzystwo Szubrawców w Wilnie i Jędrzej Śniadecki, Ewa Wyka, Emilia Iwaszkiewicz
Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim, Ewa Wyka
Edukacja chemiczna na platformach edukacyjnych, Hanna Gulińska
Wpływ szkolenia z zakresu metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów na praktykę szkolną nauczycieli, Paweł Bernard, Karol Dudek
Efekt egzaminatora czyli jak poziom łagodności rośnie wraz ze wzrostem rangi egzaminu, Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak, Martyna Baranowska, Michał Kobyłka
Trudności sprawdzania egzaminów zewnętrznych na przykładzie egzaminu maturalnego, Michał J. Kobyłka, Robert Zakrzewski
Konstruowanie zadań na egzamin maturalny z chemii wraz zdodatkowymi elementami, Ludwika Kolec-Janiak, Robert Zakrzewski
Frakcja niemocy w zadaniach maturalnych, Martyna Baranowska, Robert Zakrzewski
„Odcienie szarości w nauczaniu chemii”, Wojciech Przybylski, Iwona Król
Toksyny w żywności, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek
Sprawozdanie z działalności Sekcji Dydaktyki PTChem, Robert Zakrzewski

Wybory zarządu Sekcji Dydaktyki PTChem

Dzień II
Ewolucja programów nauczania chemii, Ryszard Janiuk
Good Chemistry. Methodological, Ethical and Social Dimensions – miedzynarodowy kurs dla studentów i doktorantów, Iwona Maciejowska
„Chemia dla zainteresowanych”, Iwona Król, Wojciech Przybylski
50. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Wanda Szelągowska
Edukacja nieformalna na uniwersytecie zerowego wieku, Małgorzata Krzeczkowska, Barbara Krajewska

SESJA PLAKATOWA
Fizykochemiczna i technologiczna charakterystyka germanu w ujęciu historycznym. Wykorzystanie dydaktyczne, Marian Mielniczak

„Chemia w V Zakładzie”, Wojciech Przybylski, Iwona Król

64. Olimpiada Chemiczna, Wanda Szelągowska

Popularyzacja nauk przyrodniczych – nowy kurs dla studentów Wydziału Chemii UJ, Małgorzata Krzeczkowska, Daria Ćwioro, Piotr Żabicki, Iwona Maciejowska

„Stulecie Nagrody Nobla dla Fritza Habera” jako temat projektu dydaktycznego dla studentów SGGW, Jakub Dasiewicz, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek,

Trójwymiarowe notatki z lekcji chemii, czyli system do rysowania modeli cząsteczek chemicznych w technologii ręcznego druku 3D, Paweł Bernard

Wykorzystanie oprogramowania do modelowania molekularnego i grafiki chemicznej w nauczaniu chemii, Monika Dudzic, Anna Ignaczak, Anna Wypych-Stasiewicz

Analiza zadań rozrywających w oparciu o arkusz egzaminacyjny z chemii, Ludwika Kolec-Janiak, Robert Zakrzewski, Ewa Stożek

Wpływ typów zadań na wynik egzaminu maturalnego, Martyna Baranowska, Robert Zakrzewski, Janusz Kupis

Nauka Chemii przez zabawę – gry chemiczne, Kinga Radwan-Olszewska
Zdjęcia ze zjazdu w albumie po kliknięciu w zdjęcie. Autorami zdjęć są: Zbigniew Rzemieniuk i Maria Korzeniowska.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW