Kontakt do przedstawicieli Sekcji w okręgach

Oddział Białostocki
Dr hab. Izabela Dobrzyńska
Uniwersytet w Białymstoku
email: izadob@uwb.edu.pl
tel. +48 85 738-80-66

Oddział Gdański
Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski
Uniwersytet Gdański
email: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl
tel. +48 58 523-51-97

Oddział Krakowski
Dr hab. Elżbieta Szostak
Uniwersytet Jagielloński
email: elzbieta.szostak@uj.edu.pl
tel. +48 12 686-24-54

Oddział Lubelski
Dr hab. Ryszard M. Janiuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
email: rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.pl
tel. +48 81 537-55-03

Oddział Łódzki
Dr Anna Wypych-Stasiewicz, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
email: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635-57-87

Oddział Poznański
Prof. dr hab. Hanna Gulińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
email: gulinska@amu.edu.pl
tel. +48 61 829-15-83

Oddział Szczeciński
Dr hab. inż. Elwira Wróblewska, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
email: elwira.wroblewska@zut.edu.pl
tel. +48 91 449-40-04

Oddział Warszawski
Dr Agnieszka Siporska
Uniwersytet Warszawski
email: asipor@chem.uw.edu.pl
tel. +48 22 552-67-78

Oddział Wrocławski
Dr Michał Kobyłka
Uniwersytet Wrocławski
E-mail: michal.kobylka@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375-72-33
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW