Specjalny numer Chemistry Teacher International - Polymer Science

W czerwcu 2021 ukazał się specjalny numer czasopisma dydaktycznego Chemistry Teacher International poświęcony polimerom, a w nim artykuł polskiego zespołu: Stanislaw Penczek, Julia Pretula, Stanislaw Slomkowski "Ring-opening polymerization" (link)
Zapraszam do lektury załączonego podsumowania pierwszych lat działania CTI na rynku wydawniczym, autorstwa prof. Jana Apothekera z Groningen.
Serdecznie zachęcam członków i członkinie PTChem do dzielenia się doświadczeniem dydaktycznym w pracy ze swoimi studentami na łamach tego czasopisma afiliowanego przez IUPAC.

Iwona Maciejowska (Kraków)

Pobierz pliki


Dnia 29 czerwca br. w godz. 18:00-19:00 odbędzie się ostatnie przed wakacjami spotkanie online Sekcji Dydaktycznej O. Warszawskiego.
Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia związane z zadaniami olimpijskimi z chemii fizycznej. Na przykładzie wybranych zadań przedstawione zostaną zmiany, jakim ulegały te zadania. Podana zostanie recepta na
bezstresowe zachęcenie uczniów do rozwiązywania zadań folderowych. Wskazane
zostaną warunki konieczne do rozpoczęcia przygotowań olimpijskich i zostanie udowodnione, jak niewielka wiedza początkowa jest potrzeba do rozwiązywania zadań folderowych.
Naszym gośćmi będą:
Dr Włodzimierz Kuśmierczuk, profesor oświaty, brązowy medalista Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, nauczyciel chemii w szkołach Zamościa i Lublina oraz Pan Piotr Jakubiec, nauczyciel LO w Janowie Lubelskim i
Lublinie. Obaj są wychowawcami wielu laureatów Olimpiady Chemicznej.

Zapraszamy na to spotkanie nauczycieli nie tylko z Oddziału Warszawskiego.

Ze względu na ograniczenia związane z liczebnością uczestników spotkania, w celu otrzymania linku wejściowego, prosimy o napisanie wiadomości na adres e-mail: nauczyciele@chem.uw.edu.pl

Ankieta

Prosimy wszystkich chętnych o wypełnienie krótkiej ankiety.
Celem prowadzonych badań ankietowych jest poznanie Państwa opinii na temat nauki i form jej popularyzacji. Państwa zanonimizowane stanowiska i uwagi zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień i będą wykorzystane tylko w celach naukowych.


Dziękuję za zaufanie i poświęcony czas!Dr

Małgorzata Krzeczkowska - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Popularyzatorka nauki, edukator domowy.

XXIV Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo,
Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Pracownią Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW, Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UW, Ogrodem Botanicznym Wydziału Biologii UW
i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
serdecznie zapraszają do udziału w XXIV. Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.
Szczegółowe informacje w załączniku.

XXVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 28-30 sierpnia 2020 roku na Wydziale  Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się XXVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Nauki przyrodnicze w kształtowaniu zdrowego stylu życia". W Konferencji wezmą udział nauczyciele chemii, biologii, geografii i fizyki z całej Polski. W
czasie konferencji uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wielu bardzo ciekawych warsztatach i wykładach a także zapoznać się z ofertą wystawców dotyczącą podręczników i środków dydaktycznych. Szczegółowe
informacje odnośnie do planu zjazdu znajdziecie Państwo w załączniku.
Link do formularzu rejestracyjnego wraz z informacjami o zjeździcie Państwo w załączeniu.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli:
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Adam Jezierski
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiuprof.
dr hab. Piotr Ponikowski
Dziekan Wydziału Chemii Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Akademia Młodych Uczonych i Artystów
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Geograficzne
„Będzie Lepiej" Fundacja Ks. Mieczysława Malińskiego
Patronat medialny nad Zjazdem objął:
Tygodnik społeczno-oświatowy "Głos Nauczycielski"

Zachęcamy Państwa do udziału.

Bardzo prosimy o rozprzestrzenienie informacji o zjeździe wśród  zaprzyjaźnionych nauczycieli chemii, biologii, geografii i fizyki. Wszelkie dodatkowe dostępne są na stronie stowarzyszenia
:http://psnpp.org.pl/ oraz na profilu Facebookowym Stowarzyszenia (zachęcamy do polubienia).
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji 126862587 lub psnpp@chemia.uj.edu.pl

W imieniu komitetu organizacyjnego
dr Karol Dudek-Różyckidr Michał Płotek

Pobierz pliki

Sekcja Dydaktyczna
Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowałą
X Ogólnopolską Konferencję
Dydaktyków Chemii
NAUCZANIE CHEMII DLA POTRZEB NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA 
CELE I ZAŁOŻENIA:
Celem konferencji będzie wspólna analiza perspektyw i określenie kierunków rozwoju dydaktyki chemii w Polsce po wprowadzeniu Ustawy 2.0, kształcenia i doskonalenia nauczycieli chemii oraz omówienie problemów kształcenia chemicznego na każdym poziomie edukacyjnym. Długofalowym celem tego spotkania powinna być dalsza integracja środowiska zainteresowanego dydaktyką chemii.

Konferencja stanowi kontynuację spotkań dydaktyków chemii rozpoczętych w 1986 roku pod nazwą Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii.

TERMIN: 16-17 lutego 2019
MIEJSCE: Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki,
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Hanna Gulińska                  Robert Zakrzewski
Honorowa Przewodnicząca  Przewodniczący
Sekcji Dydaktycznej            Sekcji Dydaktycznej
       PTCh                                  PTCh

HISTORIA KONFERENCJI
I Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii
„Optymalizacja nauczania przedmiotu dydaktyka chemii”, Kraków 1986
II Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii
„Treści, metody i środki stosowane w realizacji ćwiczeń z dydaktyki chemii”, Kraków 1988
III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii „Korelacja merytoryczna dydaktyki chemii z pedagogiką i psychologią”, Kraków 1990
IV Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii
„Koncepcje nauczania chemii w nowym systemie polskiego szkolnictwa”, Kraków 1992
V Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, połączona z IX Szkołą Problemów Dydaktyki Chemii „Ekologiczne znaczenie gleby”, Sobieszewo 1995
VI Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, połączona z X Szkołą Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia a żywność”, Kiekrz 1997
VII Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, połączona z XI Szkołą Problemów Dydaktyki Chemii „Polska chemia w Unii Europejskiej”, Kiekrz 1999
VIII Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, „O przyrodzie przy okrągłym stole”, Kraków 2000
IX Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, „Nauczanie chemii dla potrzeb społeczeństwa XXI wieku”, Ciążeń 2008.

Zaplanowana forma tegorocznego spotkania będzie nawiązywać do IX Konferencji i nie przewiduje wygłaszania referatów i komunikatów, lecz tworzenie szerokiego forum dyskusyjnego,
umożliwiającego bieżącą wymianę informacji w zakresie podanym w programie poszczególnych sesji. Każda z sesji poprzedzona będzie krótkim wprowadzeniem przygotowanym przez jej moderatorów. Uczestnicy konferencji proszeni są o przygotowanie głosów w dyskusji dotyczącej interesujących ich zagadnień ujętych
programem danej sesji. 

Program ramowy konferencji
Łódź, 16-17 luty 2019
16 luty, sobota
od 11.00 spotkanie w przy kawie w Sali Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
11.00-11.15
Uroczysta inauguracja Konferencji
11.15-12.15
moderator H. Gulińska
sesja I. Nowe standardy kształcenia nauczycieli a koncepcja kształcenia nauczycieli. Treści nauczania przedmiotu dydaktyka chemii. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela a stan dydaktyki.
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.30
moderator W. Anusiak
sesja II. Koncepcja podstawy programowej i programu kształcenia w zakresie chemii. Egzaminy zewnętrzne. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Popularyzacja chemii.
13.30-15.30
Przerwa obiadowa
15.30-16.30
moderator P. Bernard
sesja III. Badania w dydaktyce chemii i ich wpływ na zmiany w kształceniu chemicznym.
Trendy światowe w dydaktyce chemii. Wymiana informacji nt. badań z dydaktyki chemii – konferencje, czasopisma. Programy międzynarodowe.
16.30-16.45
Przerwa kawowa
16.45-17.45
moderator R.M. Janiuk
sesja V. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii -
podręczniki, multimedia, Internet, eksperyment chemiczny. Możliwości edukacyjne urządzeń interaktywnych i przykłady ich wykorzystania w kształceniu chemicznym.
18.30-19.30
Łódź by night – spacer ulicą Piotrkowską
19.30-21.45 Uroczysta kolacja
17 luty, niedziela
10.00-11.00
moderator I. Maciejowska
sesja IV. Dydaktyka szkoły wyższej. Studia podyplomowe.
11.00-11.15
Przerwa kawowa
11.15-12.30
moderator R. Zakrzewski
sesja VI. Rola Sekcji Dydaktycznej w procedurze przyznawania medalu PTCh im. J. Harabaszew-skiego oraz wyróżnienia im. Z. Matysikowej.
12.30-13.30
moderatorzy: H. Gulińska, R. Zakrzewski
ustalenia końcowe, podsumowanie
Rok Układu Okresowego Pierwiastków. Udział Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w pracach Zakładów Dydaktyki Chemii.
12.30-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.00 Spacer po fabrykanckiej Łodzi

63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
w Łodzi

Zapraszamy do udziału w 63. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w dniach 13-16 września 2021 r., w Łodzi.
Zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym – wykładowcy plenarni zaprezentują swoje osiągnięcia stacjonarnie w Łodzi natomiast wykłady w sekcjach oraz sesja plakatowe odbędą się on-line. Zakończenie przyjmowanie abstraktów upływa 30 czerwca 2021 r. Informacje dostępne są na stronie: https://zjazd.ptchem.pl/

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
w Warszawie

Zdjęcia ze zjazdu.

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
w Krakowie

Od 17 września odbywał się 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl/ a także po kliknięciu w plakat lub baner poniżej.
Więcej informacji i zdjęć ze zjazdu już wkrótce na naszej stronie. Na naszym fanpage znajdują się informacje z przebiegu zjazdu, a zwłaszcza z obrad naszej sekcji.
W obradach sekcji dydaktyki chemii w dniach 20-21 września 2018 r. tj. w czwartek i piątek zajmowaliśmy się 3 liniami tematycznymi:
- dydaktyką szkoły wyższej
- dydaktyką w szkole
- historią chemii z uwzględnieniem 3 chemików: Adama Bielańskiego, Karola Olszewskiego oraz Michała Sędziwója.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW