Laureat Medalu im. Jana Harabaszewskiego w roku 2023

Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski
Wydział Chemii – Uniwersytet Gdański
Urodził się 16 lutego 1954 roku w Gdańsku, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia (1968), I Liceum Ogólnokształcące (1977) oraz studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (1977). Stopnie naukowe doktora (1985) i doktora habilitowanego (1994) nauk chemicznych uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim, tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w 2013 roku. W latach 1977-1996 związał się z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Odbył dwa zagraniczne długoterminowe staże naukowe, w latach 1987-1989 w University of Cincinnati (USA) oraz łącznie 12 miesięcy w okresie 1990-1992 w Szpitalu św. Rafała w Mediolanie (Włochy). W 1996 przerwał karierę akademicką, przyjmując stanowisko zastępcy dyrektora ds. rozwoju i zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie Polifarb-Oliva Zakłady Farb w Gdyni. W 2002 roku ukończył menedżerskie studia podyplomowe Master of Business Administration. W 2002 powrócił na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pracuje do chwili obecnej jako nauczyciel akademicki.
W latach 1977-1996 swoją działalność naukową i dydaktyczną realizował w Katedrze Chemii Analitycznej. W 2002 roku związał się z Zakładem Dydaktyki Chemii, znanym m.in. z działalności wybitnych laureatów Medalu Harabaszewskiego: prof. Zofii Matysikowej, prof. Romualda Piosika i dr Elżbiety Kowalik. Od 2006 roku kieruje tą jednostką, która w 2013 r. została przekształcona w Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.W początkowym okresie działalności naukowej zainteresowania Profesora obejmowały syntezę i właściwości związków kompleksowych z zasadami Schiffa, zastosowanie tych związków w medycynie nuklearnej i analitykę mikrozanieczyszczeń środowiska. Później, począwszy od 2002 roku zostały one zdominowane przez szeroko pojętą dydaktykę chemii i innych nauk przyrodniczych.
Jest autorem lub współautorem 57 oryginalnych artykułów, 8 książek oraz 9 wdrożeń wyników badań w postaci multimedialnego oprogramowania edukacyjnego, łącznie 44 z opublikowanych pozycji dotyczy dydaktyki chemii.
Kierował i brał udział w licznych projektach UE o charakterze edukacyjnym. Jest niestrudzonym popularyzatorem nauk przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej (cykle wykładów i zajęć laboratoryjnych), seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku) i społeczności lokalnej (Politechnika Otwarta).Był przewodniczącym Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2010-2013) oraz członkiem zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki ds. doktoratów wdrożeniowych (2018-2022). Obecnie pełni funkcje członka Komitetu Chemii Analitycznej PAN (2010-2013 i 2020-23). Został wyróżniony Medalem Edukacji Narodowej oraz wieloma nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW