Historia Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii

30 lat Szkół Problemów Dydaktyki Chemii
W 1979 r. Sekcja podjęła nową formę działalności, której inicjatorem i organizatorem była dr Natalia Wanda Skinder i prof. Stanisław Wajda z Wrocławia – odbywające się cyklicznie Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Zadaniem Szkół stała się integracja środowisk dydaktyków chemii – pracowników uczelni, ośrodków metodycznych i nauczycieli, wymiana poglądów dotyczących trudnych zagadnień w nauczaniu chemii, stanowiska Sekcji w sprawach polityki oświatowej i in.
Pierwsze Szkoły, odbywające się wiosną w Karpaczu, poświęcone zostały podstawowym niełatwym zagadnieniom chemicznym, jak budowa materii, energetyka i kinetyka reakcji, procesy red-ox i obejmowały prezentację współczesnych poglądów naukowych na dany temat, jego ujęcia metodyczne, wyniki badań nad realizacją tych zagadnień w szkole i uczelni; wykłady, plakaty itp.
Po pewnym czasie sceneria wiosennych Szkół zmieniła się na podgórską zimowo-śnieżną. Potem powrócono do wiosennej aury, zapewniając urozmaicenia krajobrazowe – Szkołę nad morzem, jeziorem itp. Obrady merytoryczne wzbogacano o część kulturalno-towarzyską, występy zespołów regionalnych, wycieczki i in. Materiały każdej Szkoły zostały opublikowane. Początkowo Szkoły odbywały się co 2 lata, potem w rytmie tym pojawiły się przerwy, spowodowane sytuacją polityczno-gospodarczą kraju. Wykaz kolejnych Szkół przedstawiono obok.

Anna Galska-Krajewska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Laboratorium Dydaktyki Chemii, 2012 
Wykaz Szkół Problemów Dydaktyki Chemii

I Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Struktura materii”, Karpacz 21-25.V.1979

II Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Energetyka reakcji chemicznych”, Karpacz V.1981

III Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Kinetyka i kataliza”, Karpacz V.1983

IV Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Procesy redox”, Karpacz 20-25.V.1985

V Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Ochrona środowiska w nauczaniu chemii”, Karpacz-Bierutowice 18-23.V.1987

VI Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia w życiu codziennym”, Karpacz-Bierutowice 22-27.V.1989

VII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Ekologiczne znaczenie powietrza”, Borowice 14-18.XII.1992

VIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Ekologiczne znaczenie wody”, Borowice 6-10.XII.1993

IX Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Ekologiczne znaczenie gleby”, Gdańsk-Sobieszewo 5-9.VI.1995

X Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia a żywność”, Poznań-Kiekrz 6-10.VI.1997

XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Polska chemia w Unii Europejskiej”, Poznań-Kiekrz 4-8.VI.1999

XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Różne oblicza chemii u progu XXI wieku”, Sucha Beskidzka 4-7.VI.2003

XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Nauczanie chemii w dobie reformy edukacji”, Sucha Beskidzka 7-10.VI.2006

XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”, Boszkowo 4-7.VI.2009

XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej szkoły”, Będlewo 1-3.VI.2012

XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Z chemią ku przyszłości", Janów Lubelski 20-22.VI.2014

XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Warto wiedzieć więcej”, Dobieszków k. Łodzi 15-17.VI.2017
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW