2018

Wyróżnienie imienia Zofii Matysikowej, przyznawane przez Sekcję Dydaktyczną PTCh za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyza-cję wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej, w dniu 21 września 2018 roku, podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie otrzymali:
dr Paweł Broś (oddział krakowski)
mgr inż. Anna Ciepichał (oddział łódzki)
mgr Barbara Dębska (oddział białostocki
mgr inż. Elżbieta Domańska (oddział rzeszowski)
mgr Iwona Ewa Jasińska (oddział poznański)
mgr inż. Magdalena Kotfica (oddział szczeciński)
mgr Daniela Maćkiewicz (oddział gdański)
mgr Iwona Elżbieta Markowska (oddział warszawski)
mgr Jolanta Tas (odział wrocławski)
mgr inż. Bożena Wojtowicz (oddział lubelski)

Przewodniczący Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW