2014

Podczas tegorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Częstochowa 2014) po raz kolejny wręczono wyróżnienia imienia Zofii Matysikowej, przyznawane przez Sekcję Dydaktyczną PTCh za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej. Do grona osób, które otrzymały dyplomy i medale należeli:
1. mgr Jolanta Kociuba – oddział lubelski
2. mgr Lidia Zarańska – oddział poznański
3. mgr Jolanta Żmuda – oddział gdański
4. mgr Monika Stęślik – oddział warszawski
5. mgr Bożena Cabaj-Miciak – oddział krakowski
6. mgr inż. Jolanta Pietrasz – oddział rzeszowski
7. mgr Dorota Czarnecka – oddział wrocławski
8. mgr Wiesława Goździk – oddział łódzki
9. mgr Aneta Wilczewska – oddział białostocki
10. mgr Hanna Górska – oddział szczeciński

Przewodniczący Sekcji Dydaktycznej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. dr hab. Ryszard Janiuk
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW