Sekcja Dydaktyczna
Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowałą
X Ogólnopolską Konferencję
Dydaktyków Chemii
NAUCZANIE CHEMII DLA POTRZEB NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA 
CELE I ZAŁOŻENIA:
Celem konferencji będzie wspólna analiza perspektyw i określenie kierunków rozwoju dydaktyki chemii w Polsce po wprowadzeniu Ustawy 2.0, kształcenia i doskonalenia nauczycieli chemii oraz omówienie problemów kształcenia chemicznego na każdym poziomie edukacyjnym. Długofalowym celem tego spotkania powinna być dalsza integracja środowiska zainteresowanego dydaktyką chemii.

Konferencja stanowi kontynuację spotkań dydaktyków chemii rozpoczętych w 1986 roku pod nazwą Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii.

TERMIN: 16-17 lutego 2019
MIEJSCE: Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki,
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Hanna Gulińska                  Robert Zakrzewski
Honorowa Przewodnicząca  Przewodniczący
Sekcji Dydaktycznej            Sekcji Dydaktycznej
       PTCh                                  PTCh

HISTORIA KONFERENCJI
I Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii
„Optymalizacja nauczania przedmiotu dydaktyka chemii”, Kraków 1986
II Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii
„Treści, metody i środki stosowane w realizacji ćwiczeń z dydaktyki chemii”, Kraków 1988
III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii „Korelacja merytoryczna dydaktyki chemii z pedagogiką i psychologią”, Kraków 1990
IV Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii
„Koncepcje nauczania chemii w nowym systemie polskiego szkolnictwa”, Kraków 1992
V Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, połączona z IX Szkołą Problemów Dydaktyki Chemii „Ekologiczne znaczenie gleby”, Sobieszewo 1995
VI Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, połączona z X Szkołą Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia a żywność”, Kiekrz 1997
VII Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, połączona z XI Szkołą Problemów Dydaktyki Chemii „Polska chemia w Unii Europejskiej”, Kiekrz 1999
VIII Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, „O przyrodzie przy okrągłym stole”, Kraków 2000
IX Konferencja Ogólnopolska Dydaktyków Chemii, „Nauczanie chemii dla potrzeb społeczeństwa XXI wieku”, Ciążeń 2008.

Zaplanowana forma tegorocznego spotkania będzie nawiązywać do IX Konferencji i nie przewiduje wygłaszania referatów i komunikatów, lecz tworzenie szerokiego forum dyskusyjnego,
umożliwiającego bieżącą wymianę informacji w zakresie podanym w programie poszczególnych sesji. Każda z sesji poprzedzona będzie krótkim wprowadzeniem przygotowanym przez jej moderatorów. Uczestnicy konferencji proszeni są o przygotowanie głosów w dyskusji dotyczącej interesujących ich zagadnień ujętych
programem danej sesji. 

Program ramowy konferencji
Łódź, 16-17 luty 2019
16 luty, sobota
od 11.00 spotkanie w przy kawie w Sali Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
11.00-11.15
Uroczysta inauguracja Konferencji
11.15-12.15
moderator H. Gulińska
sesja I. Nowe standardy kształcenia nauczycieli a koncepcja kształcenia nauczycieli. Treści nauczania przedmiotu dydaktyka chemii. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela a stan dydaktyki.
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.30
moderator W. Anusiak
sesja II. Koncepcja podstawy programowej i programu kształcenia w zakresie chemii. Egzaminy zewnętrzne. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Popularyzacja chemii.
13.30-15.30
Przerwa obiadowa
15.30-16.30
moderator P. Bernard
sesja III. Badania w dydaktyce chemii i ich wpływ na zmiany w kształceniu chemicznym.
Trendy światowe w dydaktyce chemii. Wymiana informacji nt. badań z dydaktyki chemii – konferencje, czasopisma. Programy międzynarodowe.
16.30-16.45
Przerwa kawowa
16.45-17.45
moderator R.M. Janiuk
sesja V. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii -
podręczniki, multimedia, Internet, eksperyment chemiczny. Możliwości edukacyjne urządzeń interaktywnych i przykłady ich wykorzystania w kształceniu chemicznym.
18.30-19.30
Łódź by night – spacer ulicą Piotrkowską
19.30-21.45 Uroczysta kolacja
17 luty, niedziela
10.00-11.00
moderator I. Maciejowska
sesja IV. Dydaktyka szkoły wyższej. Studia podyplomowe.
11.00-11.15
Przerwa kawowa
11.15-12.30
moderator R. Zakrzewski
sesja VI. Rola Sekcji Dydaktycznej w procedurze przyznawania medalu PTCh im. J. Harabaszew-skiego oraz wyróżnienia im. Z. Matysikowej.
12.30-13.30
moderatorzy: H. Gulińska, R. Zakrzewski
ustalenia końcowe, podsumowanie
Rok Układu Okresowego Pierwiastków. Udział Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w pracach Zakładów Dydaktyki Chemii.
12.30-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.00 Spacer po fabrykanckiej Łodzi
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków
nauk ścisłych na Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Fizyki i Chemii! Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie.
Prelekcje poprowadzą: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, dr Wojciech Glac, Dawid Łasiński (Pan Belfer), dr Józefina Turłoi, Monika Kokosza oraz założyciele zespołu naukowo-dydaktycznego „Centrum Chemii w Małej Skali”.
Program konferencji obejmuje m.in.:
- przykłady metod nauczania, które przyciągną uwagę uczniów, np.: nauczanie przez dociekanie, praca online, storytelling, metoda przypadków,
- pomysły na pracę z uczniem znudzonym, wymagającym oraz przygotowującym się do konkursów i olimpiad,
- przykładowe doświadczenia z chemii:
ALKOHOLE, GAZY I TAJNE PRZEKAZY

Tylko do 5 marca mogą Państwo skorzystać z promocji i kupić bilet taniej o 50 zł!
Aby dołączyć do wydarzenia lub poznać szczegóły programu – zapraszamy na stronę:

II Konferencja
dla nauczycieli chemii

Na Konferencję zapraszają:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz WydziałChemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem

TERMIN: 12 LUTEGO 2019 r., godz. 10.00-15.00
MIEJSCE: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław

PROGRAM KONFERENCJI
10.00-10.30
Rozpoczęcie konferencji:
prof. dr hab. Anna M. Trzeciak, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Piotr Świędrych, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

10.30-11.50
Sesja referatowa - Audytorium II
prof. dr hab. Marcin Stępień - Wydział Chemii
UWr Między benzenem i grafenem: chemia związków aromatycznych dawniej i dziś.
dr Grzegorz Krzyśko – Wydział Chemii UAM w Poznaniu Dopalacze (nie)obecne w szkole.

11.50-12.30
Przerwa kawowa

12.30-15.00
Sesja warsztatowa Audytorium II CD:
Jolanta Baldy - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
we Wrocławiu;
dr Michał J. Kobyłka – Zakład Dydaktyki Chemii UWr Strategie przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań z rozbudowaną informacją wstępną.
Sala wykładowa 145 i pracownie komputerowe:
dr Aneta Jezierska; dr Jarosław Panek – Zakład Chemii Teoretycznej UWr
Zastosowanie komputerów w nowoczesnej chemii.
(limit miejsc - może uczestniczyć maks. 20 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń)
Pracownia Metodyki Nauczania Chemii:
dr hab. Maria Korabik prof. UWr; dr Julia Kłak –
Zakład Dydaktyki Chemii UWr; mgr Dorota Kędzierska - Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem; mgr Maria Perłowska – nauczyciel w XV LO i doradca metodyczny WCDN we Wrocławiu Chemia w małej skali – zajęcia praktyczne.
(limit miejsc - może uczestniczyć maks. 30 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń)

Aby zgłosić swój udział w konferencji, należywypełnić FORMULARZ (pobranie na stronie www.oke.wroc.pl – w tekście zaproszenia) i przesłać go na adres we.sekretariat@oke.wroc.pl

Zachęcam nauczycieli chemii do wzięcia udziału w konferencji.

Państwa Dyrektorów szkół proszę o umożliwienie
nauczycielom skorzystania z oferty UWr i OKE we Wrocławiu.
Prof. Anna Trzeciak
Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
w Krakowie

Od 17 września odbywał się 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl/ a także po kliknięciu w plakat lub baner poniżej.
Więcej informacji i zdjęć ze zjazdu już wkrótce na naszej stronie. Na naszym fanpage znajdują się informacje z przebiegu zjazdu, a zwłaszcza z obrad naszej sekcji.
W obradach sekcji dydaktyki chemii w dniach 20-21 września 2018 r. tj. w czwartek i piątek zajmowaliśmy się 3 liniami tematycznymi:
- dydaktyką szkoły wyższej
- dydaktyką w szkole
- historią chemii z uwzględnieniem 3 chemików: Adama Bielańskiego, Karola Olszewskiego oraz Michała Sędziwója.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW