Zarząd

W dniu 24 września 2015 r. w czasie 58. Zjazdu Polskiego Towarzystawa Chemicznego, Sekcja Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku wybrała nowy zarząd.
Przewodniczący prof. dr hab. Robert Zakrzewski – Uniwersytet Łódzki
w skład zarządu wchodzą:
dr Anna Wypych-Stasiewicz – Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Bernard – Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Siporska – Uniwersytet Warszawski
mgr Zbigniew Rzemieniuk – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
W czasie obrad sekcji w dniu 20 września 2018 r. na 61. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie dokonano wyboru zarządu w składzie takim jak powyżej.
Nowy zarząd na zdjęciu w czasie obrad Sekcji na 58. Zjeździe Naukowym PTChem. Od prawej – dr Anna Wypych-Stasiewicz z UŁ, dr Paweł Bernard z UJ, dr hab. Robert Zakrzewski z UŁ, dr Agnieszka Siporska z UW, i mgr Zbigniew Rzemieniuk – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej. 
Zdjęcie nowego zarządu z poprzednimi przewodniczącymi sekcji: prof. dr hab. Hanną Gulińską i prof. dr hab. Ryszardem Maciejem Janiukiem.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW