XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
Boszkowo, 4-7 czerwca 2009 r.

Album ze zdjęciami po kliknięciu w poniższe zdjęcie.
W dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Boszkowie koło Poznania odbyła się XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”. W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników reprezentujących różne szkoły i uczelnie z całego kraju. W konferencji wzięli też udział goście zagraniczni w osobach: 
prof.RNDr.CYSc Jan Čipera, PřfuK Praha, Praha 
PhDr. Ph.D. Martin Bilek, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic
prof. dr. Onno De Jong, Karlstad University, Karlstad, Sweden, Driebergen, The Netherlands
prof. dr hab. Isabel Gomez, UNED, Madryt, Hiszpania
prof. David Katz, Department of Chemistry, Pima Community College - West Campus, 
dr John Oversby, Reading University, Reading
oraz z polskich uczelni:
prof. dr hab. Hanna Gulińska - przewodnicząca sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
dr hab. Maciej Ryszard Janiuk - wiceprzewodniczący sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
dr Sabina Magierska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Silberring, Wydzial Chemii UJ, Kraków
dr Jan Polak, Microsoft Polska, Warszawaprof. dr hab. Grzegorz Schroeder, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Chemii, Poznań
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW