2019

Wyróżnienie imienia Zofii Matysikowej, przyznawane przez Sekcję Dydaktyczną PTCh za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyza-cję wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej, w dniu 6 września 2019 roku, podczas 62. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie otrzymali:
dr Monika Gąsiorowska (oddział szczeciński)
mgr Bożena Idźkowska (oddział białostocki)
mgr Iwona Król (oddział krakowski)
mgr inż. Agnieszka Kuś (oddział warszawski)
mgr Lucyna Mielniczuk (oddział lubelski)
mgr Barbara Mizerska (oddział gdański)
mgr Maria Perłowska (oddział wrocławski)
mgr Ewa Spisak (oddział poznański)
mgr inż. Janina Jolanta Sygniewicz (oddział łódzki)

Przewodniczący Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW