2012

Podczas tegorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Białystok 2012) po raz kolejny wręczono wyróżnienia imienia Zofii Matysikowej, przyznawane przez Sekcję Dydaktyczną PTCh za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innow acyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej. Do grona osób, które otrzymały dyplomy i medale należeli:
1. mgr Aleksandra Reder – oddział lubelski Sekcji Dydaktycznej PTCh
2. mgr Kinga Rutkowska – oddział gdański Sekcji Dydaktycznej PTCh
3. mgr Luiza Bendyk – oddział warszawski Sekcji Dydaktycznej PTCh
4. mgr Ewa Gryczman – oddział poznański Sekcji Dydaktycznej PTCh 
5. mgr Lidia Wasyłyszyn – oddział krakowski Sekcji Dydaktycznej PTCh
6. mgr Izabela Popławska – oddział białostocki Sekcji Dydaktycznej PTCh
7. mgr Irena Górnicka – oddział łódzki Sekcji Dydaktycznej PTCh
8. mgr Bogusława Jaz – oddział wrocławski Sekcji Dydaktycznej PTCh
9. mgr Renata Gwóźdź – oddział kielecki Sekcji Dydaktycznej PTCh
10. mgr Jadwiga Skrobacka – oddział szczeciński Sekcji Dydaktycznej PTCh

Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. dr hab. Hanna Gulińska
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW