Publikacja

Informacje dla Autorów monografii

Manuskrypty prosimy przesyłać do dnia 15.10.2017 na adres: dydaktyka@ptchem.pl.

Osoby, które podczas zjazdu przestawią wystąpienie w formie posteru, mogą przygotować opis swojej pracy, który będzie opublikowany, jako rozdział w monografii. Prace mogą obejmować 3-6 stron A4 lub stanowić dłuższe opracowania o objętości ok. połowy arkusza wydawniczego (około 20 000 znaków, 12-15 stron łącznie).
O przyjęciu prac do druku zdecydują recenzenci.

Wskazówki dotyczące przygotowania materiałów

Format – plik tekstowy .doc,.docx, lub .odt
Czcionka – Times New Roman
Tytuł – wielkie litery, rozmiar czcionki 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany
Imiona i nazwiska Autorów – pełne imiona, rozmiar czcionki 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane, 1 – odnośniki do afiliacji, * – autor korespondencyjny
Afiliacja – nazwy jednostek wg kolejności autorów, rozmiar czcionki 12 pkt., wyrównanie do lewej, kursywa
Adres do korespondencji
Tekst:
  • lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm;
  • interlinia 1,15 wiersza;
  • proszę nie korzystać z przypisów dolnych, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;
  • tytuły rozdziałów – tekst pogrubiony, wyrównany do lewej, pisany małymi literami, bez numerów;
  • podtytuły rozdziałów – tekst pogrubiony, wyrównany do lewej, pisany małymi literami, bez numerów;
  • tytuły tabel i rysunków zgodnie z APA (każdy zamieszczony rysunek oraz tabela powinien być wymieniony w tekście);
  • rysunki (zdjęcia, wykresy itp.) w formacie jpg, tiff należy zamieszczać w odpowiednich miejscach w tekście. Jeżeli Autorzy dysponują rysunkami o wysokiej rozdzielczości (300dpi) prosimy przesyłać je dodatkowo osobno w archiwum .zip, nazwy plików powinny być zgodne z nazwami w tekście.

Bibliografia – format APA

Wytyczne formatu APA można znaleźć m. in. pod tym adresem
http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf

Autorzy przesyłając manuskrypt:
  • potwierdzają, że przesłana praca stanowi ich dzieło i nie została wcześniej opublikowana w tej formie;
  • ponoszą odpowiedzialność prawną związaną z wykorzystaniem wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim;
  • przekazują prawa autorskie do publikacji rozdziału w monografii pokonferencyjnej na licencji Creative Commons: „Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach” (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode). 

Pobierz pliki


Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW