O sekcji

Sekcja skupia członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którzy są lub byli związani z dydaktyką chemii. Wśród członków sekcji są profesorowie i pracownicy naukowi wydziałów chemicznych wielu polskich uczelni, a przede wszystkim nauczyciele chemii.
Wszystkich zainteresowanych sekcją dydaktyki zapraszamy do współpracy. Aby zostać członkiem sekcji należy być członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obok znajduje się wniosek jaki należy złożyć aby uzyskać członkostwo, we wniosku zaznacza się chęć przynależności do wybranej sekcji.
Chcesz zostać członkiem PTCh - złóż wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem.

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy przysłać do Zarządu Głównego wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem.

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW